Alexander Popovski, Stop TB Partnership, Geneva, Switzerland