JingJing Zhu, Royal Cow in the Traditional King's Palace in Nyanza, Rwanda